Crosshairs


Coerver News


COERVER® COACHING – Výchova technicky, takticky i mentálně vyspělých hráčských individualit

V současné době působí Coerver Coaching ve více než 36 zemích a vychovává hráče ve věkovém rozmezí od mateřinky až po základní školu. Zároveň je světově největší organizací zabývající se rozvojem mládežnického fotbalu. V roce 2013 se program Coerver Coaching etabloval také v České republice a na Slovensku, kde se jeho metodika postupně rozrůstá a zasazuje se o výchovu mnoha budoucích profesionálních hráčů. Čím je ale vlastně tento vysoce oceňovaný program doopravdy?

Počátky sahají k nizozemskému trenérovi Wielu Coerverovi, jenž během sezóny 1973 – 1974 hrál a vyhrál s Feyenoordem Rotterdam Pohár UEFA. On byl ten, kdo přišel jako první s myšlenkou Coerver Coachingu. Coerver nejprve pozoroval a analyzoval pohyby bývalých hvězdných hráčů (Brazilec Pelé, Nizozemec Cruyff, Němec Beckenbauer a Argentinec Maradona) a poté přišel s jednoduchým a srozumitelným způsobem tréninku, jak by mohl každý pohyby hvězd napodobit. Kličky jako “Cruyffova otočka” nebo “Elastico” byly tenkrát na hřištích používány nejlepšími hráči, a tak za počátkem programu Coerver Coaching stála v podstatě touha Wiela Coervera, sestavit “návod” na to, jak se takovým dovednostem naučit.

Program Coerver byl původně zaměřen na trénink dovednosti 1 vs. 1. Je ovšem potřeba mít na paměti, že se chápání “individuálních technických dovedností” ve fotbale rozšířilo a neznamená už jen schopnost dostat se přes obránce v situaci 1 vs. 1. Obsah pojmu se rozvinul na “individuální technické dovednosti přinášející efektivitu týmu”. Talentovaný jedinec nemusí totiž nutně být prospěšný týmu a přinést mu výsledky. Z tohoto důvodu má naše filosofie posunuté hranice významu na “individuální technické dovednosti přinášející efektivitu týmu”.

Ve chvíli, kdy Wiel Coerver přišel se svou myšlenkou způsobu trénování, začal se ze světového fotbalu stávat velký “business“, což mělo u mnoha předních klubů za následek používání defenzivní taktiky k vítězství za každou cenu. A právě kvůli panující éře defenzivního fotbalu byl Coerver silně přesvědčen, že je třeba vychovávat ofenzivně laděné hráče. Často pak hovořil o „jedinečných hráčích“, o hráčských „osobnostech“. Nehledě na světový trend defenzivního fotbalu soudil, že je jeho posláním, vychovávat hráče předvádějící na hřišti svou „osobitost a jedinečnost“. Spoluzakladatelé Coerver Coachingu, Alfred Galustian a Charlie Cooke, pokračovali ve vývoji programu Wiela Coervera a vytvořili tzv. „Pyramidu rozvoje hráče“, která je v současnosti naší obsahovou náplní programu.

Co si máte pod pojmem „jedinečný hráč” a “hráčská osobnost“ konkrétně představit? Máme na mysli hráče, který umí převzít kontrolu nad děním na hřišti, a to jak technicky a takticky, tak i mentálně. Nicméně k tomu, aby mohl na hřišti dominovat takticky a mentálně, je třeba, aby disponoval technickými dovednostmi. To je důvod, proč se náš přístup k tréninku zaměřuje na trénink individuálních technických dovedností.

Hodně lidí má pravděpodobně dojem, že se Coerver Coaching specializuje jen na cvičení pro ovládání míče (ball mastery). Nejdříve je nutno říci, že náš způsob trénování zaciluje svou pozornost na trénink technických dovedností hráčů. Nicméně jsme pevně přesvědčeni, že tréninkem technických dovedností získávají hráči kompetence k provádění různých herních taktických řešení. Rovněž si myslíme, že hráči získávají více herního sebevědomí, když si s míčem u nohy rozumí (když jim míč tzv. „nepřekáží“). A právě proto se tedy „nespecializujeme“ na cvičení pro ovládání míče (ball mastery), nýbrž se koncentrujeme na výchovu hráčů k získávání výše uvedených kompetencí a sebevědomí, jež jsou podloženy tréninkem technických dovedností.

Je to vlastně zcela zásadní bod pro správné pochopení programu Coerver Coaching. O “individuálních technických dovednostech” hovoříme v současné době jinak, než jak tomu bylo v minulosti. Schopnost provádět perfektním způsobem rozličné pohyby a nekonečně žonglovat s míčem není těmi „individuálními technickými dovednostmi“, jež máme na mysli. „Individuální technické dovednosti“ se projevují ve chvíli, kdy jsou v čase a prostoru přítomni spoluhráči a protihráči. V podstatě je můžeme definovat jako „individuální technické dovednosti“ s taktickým elementem vyplývajícím ze hry (zápasu). Nicméně chápeme, proč se tolik lidí mylně domnívá, že svou pozornost obracíme výhradně na cvičení pro ovládání míče (ball mastery).

Hráči dozajista trénovali a trénují v různých prostředích pod rozličnými trenéry. Buď jak buď, věříme, že cvičení pro ovládání míče hrála nebo hrají v jejich programu tak jako tak zásadní roli. V tomto smyslu máme jakožto trenéři mládeže velkou odpovědnost, protože trénujeme děti v nejdůležitější (motoricky nejpříznivější) fázi jejich sportovního vývoje.

Přístup Coerver Coachingu nestojí na výchově “ideálního hráče”, nýbrž na výchově hráče se silnými “osobnostními rysy” se zkušeností s programem Coerver Coaching. Panuje všeobecné přesvědčení, že Coerver Coaching produkuje stejné typy hráčů. Což se ovšem nezakládá na pravdě. Práce nás trenérů je, natrénovat s dětmi základy techniky tak, aby se mohly stát fotbalisty. Jakýkoliv tým, zvolená taktika nebo rozestavení potřebuje pro své fungování “individuality”. A je naprosto normální, mít v týmu různé “osobnosti”. Naším úkolem je zlepšovat kvalitu právě těchto “individualit” a “osobností”.

Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za výchovu mladých hráčů hraje zásadní roli v budoucím vývoji světového fotbalu. Jaké typy hráčů chce tedy Coerver Coaching vychovávat? Po všech těch letech můžeme říct, že to, co mají „dobří hráči“ společné, je mentalita vlastní odpovědnosti. Jinými slovy, mám na mysli přístup „Jak se mohu já sám zlepšit“, nikoliv smýšlení „Jsem lepší hráč než ten vedle“. Hráči neustále posedlí poměřováním se s ostatními mají totiž ve chvílích nezdaru tendenci nadávat na hřiště nebo své nové kopačky. Věříme, že jedinci čelící svým problémům a usilující o své zlepšení, mají větší šanci stát se profesionálním hráčem. V podstatě máme na mysli, že “dobří hráči” vždy začínají u sebe namísto u druhých. Jinak řečeno, “dobří hráči” jsou schopni přebrat odpovědnost za své akce. Například, když vás soupeř obere o míč, hned ho chcete vybojovat zpět. Když není spoluhráč schopen zachytit Vaši přihrávku, nenadáváte na to, že je pomalý, ale berete odpovědnost na sebe. Takoví hráči jsou schopni rozumět svým slabým stránkám a je u nich přítomna iniciativa zlepšovat se individuálním tréninkem navíc. „Osobnost“, kterou chceme po stránce technické, taktické a mentální, vychovávat, je přesně taková. Především věříme tomu, že jen ti hráči, kteří se dovedou zaměřit sami na sebe, mohou eventuálně přinést náhled na svůj tým. A poté mohou rozvíjet své taktické a mentální osobnostní rysy. Vše začíná, když přijdete ve hře o míč a vybojováváte ho zpět. Pokud chápete důležitost této myšlenky, vybudováváte si návyk získávat míč zpět navzdory tomu, že ho třeba zrovna ztratil spoluhráč. A toto je přesně ten taktický a mentální osobnostní rys, o němž je tu řeč, a který se očekává od týmových hráčů. Proto se nejdříve snažíme u hráčů vybudovat nezbytné technické základy pro to, aby neztratili míč a základy pro to, jak ho získat zpět, když se jim první možnost nepodaří. A na toto zaměřujeme naše tréninkové jednotky.

Trénink individuálních technických dovedností vede k rozvoji fotbalového hráče i po všech jeho dalších stránkách. Vše se odvíjí od toho, jak chcete vychovávat své hráče. Například Barcelona zakládá svou image na skutečně taktickém přístupu k tréninku. Oproti tomu my v Coerveru razíme technický přístup. Oba máme stejný cíl – vychovávat hráče. Ovšem my chceme začínat u tréninku technických dovedností, který následně působí na obě další složky tréninku, taktickou a mentální.

Bez individuálních technických dovedností, nemůžete udělat nic. To je pro nás motto fotbalu. Pokud disponujete právě zmíněnými technickými dovednostmi, můžete si fotbal více užít. Pokrok v technických dovednostech vede k rozvoji taktických a mentálních kvalit, což může následně vést k tomu, že se v týmu stanete „osobností“. Tato elementární myšlenka je našim základním přístupem ke koučování a její neustálou aplikací v praxi budeme nadále zaníceně vychovávat mladé hráče.


Posted in Uncategorized | Tagged , , | Napsat komentář

Kurz pro trenéry Coerver® Coaching Youth Diploma opět v Praze.

Chcete umět učit malé fotbalisty technickým kouskům hvězd světového fotbalu? Pak je tu pro vás podruhé v Česku dvoudenní kurz Youth Diploma fotbalové školy Coerver® Coaching, světové jedničky ve výuce fotbalových dovedností. Ten se uskuteční 24. a 25. června 2015 v Praze.

„Nikdy nemůžete říct, že z kluka vychováte nového Messiho, ale Messiho můžete použít jako model k učení,“ říká Alf Galustian, spoluzakladatel tréninkového program Coerver® Coaching. „V kurzu trenérům představíme, jak je technické dovednosti možné učit.“ Dvoudenní kurzy Youth Diploma už byly pořádány v mnoha různých zemích po celé zeměkouli. V roce 2013 navštívilo kurz v Praze celkem 110 trenérů z 6 zemí.

Co konkrétně se účastníci kurzu během dvou dnů a dvanácti hodin přednášek i praxe dozvědí?

Jak vypadá pyramida rozvoje hráčů a jak ji používat při určování výukového plánu.

Jak správně rozebírat a učit pohyb – změny směru, zastavení a rozběhnutí nebo klamání tělem.

Jak si počínat při výuce kontroly míče, jeho vedení, soubojů (1:1, 2:2, 3:3, a tak dále) či finálních přihrávek.

Jak tohle všechno rozdělit do jednoduchých a lehce naučitelných kroků.

Jak tyhle dovednosti rozvíjet ve hře.

Jak systematicky zvyšovat náročnost tréninku.

Kdo vás bude školit?

Scott Wright je ředitelem Coerver® Coaching ve Velké Británii. Svoji trenérskou dráhu v Coerver® Coaching zahájil v roce 2005. Velmi často pracuje přímo s Alfem Galustianem. Během své praxe spolupracoval s mnoha profesionálními kluby (Real Madrid CF, Manchester United FC, Manchester City FC, Liverpool FC, Newcastle United FC, Fulham FC, Bolton Wanderers FC, Leeds United FC, Birmingham City FC a Blackpool FC) i individuálními hráči (Gareth Bale a Micah Richards). V současnosti působí jako “Trenér techniky” ve fotbalové akademii klubu Premier League Stoke City. Scott se také pravidelně účastní společných projektů s firmou adidas® a časopisem FourFourTwo.

Takže neváhejte a buďte i vy při tom! Stojí to opravdu za to! Zlepšení individuální techniky totiž může vyhrát zápas. Ale dokážou to jen ti kluci, jimž trenér správně poradí, jak na to.

Kapacita omezena. Za kompletní absolvování kurzu trenéři obdrží certifikát Coerver® a         4 kredity do systému doškolování od FAČR.


Posted in Uncategorized | Napsat komentář

Fotbalové akademie Coerver® Coaching se otevírají v 6 městech České republiky.

Coerver® Coaching Junior Academy je zaměřena na individuální rozvoj fobalových dovedností jednotlivců a je určena hráčům ve věku 6 – 11 let. Cílem akademie je rozvíjet sebevědomé a kreativní hráče zároveň s výukou základních společenských předpokladů, jako je sportovní chování a respekt, včetně správného postoje k tréninku a hře.

Junior Academy nabízí hráčům jedinečný tréninkový program vypracovaný Alfem Galustianem a Charlie Cookem, spoluzakladateli Coerver® Coaching. Základem programu je šestistupňová Coerver® Pyramida rozvoje hráče zaměřená na procvičování Ball mastery (Ovladání míče), Receiving & Passing (Zpracování a přihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rychlost), Finishing (Zakončení) a Group play (Skupinové hry). Právě na těchto šest aspektů jsou přednostně zaměřeny tréninkové jednotky. Coerver® nehledí na to, zda podle něj trénuje úplný začátečník a sedmiletý školák, nebo pokročilý dorostenec, který už jen potřebuje dopilovat specifické dovednosti. Program tak respektuje individuální potřeby i schopnosti každého jednotlivce. Zábava, ale přitom také náročná příprava v soutěživé formě přizpůsobená věku každého hráče – to je motto všech tréninkových jednotek Coerver®, které jsou využívány předními evropskými velkokluby nebo v Austrálii, Japonsku a USA. „Přál bych si, aby byl program Coerver® Coaching k dispozici, ještě když jsem byl mladý. Určitě bych se stal ještě lepším hráčem,“ prohlásil fotbalový mistr světa z roku 1990 a pozdější trenér německé fotbalové reprezentace Jürgen Klinsmann. „Coerver® Coaching je nejlepší program výuky technických dovedností se kterou jsem se setkal. Neustále se dokáže zlepšovat, vyvíjet a zároveň nadchnout,” hodnotí program Gerard Houllier, bývalý technický ředitel Francouzské fotbalové federace a manažer Liverpoolu, Lyon či Aston Villy. Hlavní trenér Coerver® Coachingu v České republice, bývalý hráč pražské Sparty a mexického Cruz Azul Josef Němec, dodává: „Coerver® Coaching podporuje vývoj individuální techniky a kreativity hráčů. Bez těchto aspektů se moderní fotbalista nemůže obejít. Tento program používají špičkové týmy celého světa. Může nám pomoci zlepšit celou příští generaci hráčů.

Program akademie tvoří 20 tréninkových jednotek. Každý trénink trvá 2 hodiny. Do akademie se mohou přihlásit hráči i hráčky ročník narození 2008 – 2003. Maximální počet účastníků přijatých do akademie je limitovaný. Za kvalitu tréninkového procesu odpovádají garanti akademie Jakub Kokštejn, Josef Němec a Jiří Strnad. Tréninkové jednotky vedou proškolení a licencovaní trenéři Coerver® Coaching a další specialisté.

Proč se přihlásit do akademie?

▪ Navazuje na letní a zimní kempy

▪ Pravidelný proces pod kontrolou trenérů a garantů

▪ Domácí úkoly

▪ On-line aplikace pro děti a rodiče

▪ Přednášky odborníků – výživa, fyzioterapie, fitness

▪ Besedy s úspěšnými reprezentanty

▪ Pravidlené testování rozvoje rychlosti s adidas miCoach

▪ Sleva na vybavení adidas

▪ Hodnocení pro rodiče od trenérů

Cena za účast v akademii je stanovena ve výši 9.000,- Kč a poplatek za účast je nutné uhradit ve dvou splátkách dle následujících podmínek: Platba za tréninky v roce 2014 ve výši 4.500,- Kč je splatná nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení e-mailové zprávy o potvrzení otevření akademie. Platba za tréninky v roce 2015 ve výši 4.500,- Kč je splatná nejpozději k 15. 1. 2015. Rodiče platí ve dvou splátkách a musí se registrovat na webu.


Posted in Akademie | Tagged , , , , , , | Napsat komentář

Žijeme hrou – vzdělávací seminář pro fotbalové trenéry mládeže

Pořádáni víkendového fotbalového turnaje ŽIJEME HROU bude letos poprvé předcházet v pátek 13. června seminář pro fotbalové trenéry mládeže. Záměrem semináře je nabídnout účastníkům celistvý pohled na různé možnosti vedení výchovného a tréninkového procesu. Součástí semináře budou kromě prezentace metodického přístupu FC Fulham také ukázkové tréninkové jednotky žáků FC Fulham, nejúspěšnějšího projektu FAČR roku 2012 – Létající týmy trenérů, dále trénink přípravek vedený instruktory Coerver Coaching a představení programu He-Art, který se vrací k dlouho u nás opomíjené myšlence, že nejlepší cestou k umění hrát, je hrát. Obohacuje ji však prostřednictvím práce koučů o důležitý rozměr – nikoli hrát jakkoli, ale zdůvodněně vědět co, kdy a jak hrát a čím hru doplňovat, aby to rozvíjelo hráče.

Program semináře:

14:00 Prezence účastníků

14:30 Zahájení

14:35 Létající tým trenérů FAČR

15:30 Coerver Coaching

16:45 Program He-Art

18:00 FC Fulham

19:00 Diskuze

Projekt ŽIJEME HROU usiluje o hodnotnější pojetí sportu, ve kterém se na první místo vrací prožitek sportovce, zábava a osobní rozvoj. Chce sport, který přispívá ke zdravější společnosti. “Filozofií projektu je propojování jednotlivců i skupin napříč společenskými oblastmi, jejichž cílem je přispívat svojí činností ke zdravé společnosti”, vysvětluje spoluautor konceptu Jiří Vorlický.

“Žít hrou-fotbalem se dá různě. Záleží na nátuře a na motivu. Jinak žije hrou sázkař, jinak kluci na vesnickém plácku. Projekt ŽIJEME HROU chce propojovat a spojovat ty, kterým je hra ze všeho nejvíce zdrojem potěšení a prostorem k lepšímu JÁ a MY, nikoli maskovacím převlekem k zakrytí motivů jiných”, doplňuje uznávaný trenér PaedDr. Luděk Procházka.

Vzdělávací seminář je ohodnocen čtyřmi kredity, poplatek pro účastníky činí 300,- Kč. Pro členy UČFT sleva 150,- Kč. Další informace o semináři a přihlášku naleznete na stránkách www.zijemehrou.cz.

Kontakt:

Jiří Vorlický

tel.: 723 616 843

e-mail: jirka@zijemehrou.cz


Posted in Kurzy | Napsat komentář

Fotbalové kempy Coerver® Coaching se těší velkému zájmu.

Kluci a holky, máte rádi fotbal? Chcete ho umět hrát jako Messi, Xavi, Iniesta nebo Cristiano Ronaldo a ještě si přitom užít spoustu legrace a navázat nová přátelství? Pak neváhejte a přihlaste se na jeden z fotbalových kempů Coerver® Coaching, absolutní světové jedničky ve výuce fotbalových dovedností. Pětadvacet hodin skvělých tréninků s míčem, soutěží, ale především zábavy máte na dosah. Tak se naučte hrát jako hvězdy! To vše s úsměvem na tváři.

„Já tyhle kurzy vřele doporučuji všem. Výborně kloubí odborně vedený a náročný trénink se zábavou. To je pro děti to nejlepší, co si můžou společně s jejich rodiči přát,“ říká jasně Franz Beckenbaeur, legenda německého fotbalu, která vyhrála mistrovství světa jako hráč i jako trenér. Spoustu rodičů a jejich ratolestí po celém světě už však o tom nemusí přesvědčovat. Jakmile si tenhle kurz jednou vyzkoušeli, pravidelně se do něj vraceli. Teď se k nimi můžete přiřadit i vy. Má to jedinou podmínku: musí vám být od 6 do 11 let a od 12 do 16 let. Právě pro tyhle věkové skupiny jsou kurzy určeny.

Jaké dobrodružství na všechny účastníky čeká?

Především různé hrátky s míčem. Budete se s ním mazlit. Budete se s ním učit přešlapovačky, nůžky, zasekávačky a jiné kličky. Nebojte se ale, nebude to žádná nuda. Bude se to střídat s hrami v malých skupinkách. Zahrajete si spoustu minizápasů 2 na 2, 3 na 3 či 4 na 4. A to na malé i větší branky. Naučíte se, i jak přelstít obránce v situaci 1 na 1, 2 na 1 nebo 3 na 2. Že máte obavu z toho, abyste se dostali do týmu se stejně zdatným kamarádům? Tak tyhle starosti můžete rovnou hodit za hlavu. Na začátku kurzu se totiž všechny děti rozřazují do skupin podle věku a úrovně schopností a dovedností. A co je ještě důležitější? Že na jednoho profesionálního trenéra může maximálně vyjít 12 dětí. Takže nikdo nezapadne v davu. Naopak všem se dostane téměř individuální péče. Jestli se má balon stát vaším kamarádem, kterého si budete vodit u nohy, je osobní dohled naprosto nutný.

Termíny a místa kempů:

29. června – 4. července 2014 a 6. – 11. července 2014, SC Nymburk

7. – 12. července 2014, Kralovice – Sport areál Berounka

14. – 19. července 2014, Boskovice


Posted in Uncategorized | Napsat komentář

Coerver Coaching: Třicetileté výročí, 1984-2014

Od roku 1984 působí Alfred Galustian z Coerver Coaching jako instruktor trenérů pro přední světové fotbalové kluby a federaci. Mimo jiné pracoval pro patnáct z dvaceti současných klubů anglické Premier League, několikrát působil v Bayernu Mnichov a Realu Madrid a mimo to spolupracoval s francouzskou, anglickou a japonskou fotbalovou federací. Coerver Coaching též podporoval po celém světě ženský fotbal, ostatně bývalou studentkou Coerver Coaching je Kristine Lillyová, držitelka dvou zlatých medailí z mistrovství světa a zlaté medaile z olympijských her.

Program Coerver Coaching absolvovala řada vynikajících hráčů, například Arjen Robben, Robin Van Persie nebo Peter Crouch. V Japonsku na padesát absolventů škol Coerver Coaching našlo uplatnění v první japonské lize.

Jedním z významných událostí pro Coerver Coaching bylo vedení kursů v Brazílii, která patří k favoritům MS 2014. Kursy vedl technický ředitel brazilského týmu Carlos Alberto Parreira. „Alfredovy tréninkové kliniky v Brazílii mnohé z nás přesvědčily, že jeho metoda je vhodná nejen pro rekreační hráče, ale i pro ty nejlepší hráče našeho národního týmu“.

Gerard Houllier, bývalý technický ředitel Francouzské fotbalové asociace a trenér Olympique Lyon a FC Liverpool prohlásil: „V roce 1993 jsem požádal Alfreda Galustiana, aby se podílel na našem vzdělávacím programu pro trenéry. Od té doby se můžeme pochlubit vynikajícími výsledky. Coerverovský program, který prosazují Alfred a Charlie posledních třicet let, má naprosto zásadní přínos pro rozvoj hráčů”.

Vedle profesionálního fotbalu zapustil program Coerver Coaching kořeny ve více než pětatřiceti zemích světa a jeho účastníky se stalo přes milion mladých hráčů a tisíce trenérů.

Spoluzakladatel Coerver Coaching Alfred Galustian říká: „Jsme hrdi na mnoho úspěchů, jichž se nám podařilo dosáhnout ve spolupráci s předními kluby a fotbalovými federacemi za posledních třicet let, nicméně největší radost máme z toho, že Coerver Coaching změnil způsob, jímž je fotbal po celém světě vyučován. A taky mám radost, že jsme tuto metodu, která pomáhá zdokonalit se hráčům na všech úrovních, poskytli řadě obyčejných hráčů po celém světě.”

Spoluzakladatel Coerver Coaching Charlie Cooke prohlásil: „Chtěli bychom poděkovat všem našim trenérům, hráčům, klientům i rodičům našich svěřenců za podporu, kterou nám vyjadřují od roku 1984. Rovněž bychom chtěli této příležitosti využít k tomu, abychom poděkovali svému globálnímu partnerovi, společnosti adidas, který nás podporuje již přes dvacet let”.


Posted in Uncategorized | Napsat komentář

PRO FOOTBALL 1/2014 v prodeji od 10. 1.!

Exkluzivní rozhovor poskytli tito hráči: GARETH BALE, EDINSON CAVANI, GONZALO HIGUAÍN, BASTIAN SCHWEINSTEIGER a MATÚŠ KOZÁČIK! Co vás v čísle ještě čeká? Žebříček TOP 15 českých a slovenských krajánků, rozlosování MS 2014 a jeho analýza, GIUSEPPE ROSSI, PHILIPP LAHM, legenda JORGE VALDANO, talentovaní FLORIAN THAUVIN a NICOLAE STANCIU či vzpomínka na FRANCII na MS 1998! Na superplakátech (A2) GARETH BALE a EDINSON CAVANI, na dvoustránkových GIUSEPPE ROSSI a GONZALO HIGUAÍN! Více na www.profootball.cz a na www.facebook.com/CasopisProFootball! Ukázku z čísla najdete zde: http://www.egmont.cz/download/ukazky/casopisy/pro_football_2014_01.pdf, časopis lze koupit elektronicky přes floowie (http://www.floowie.com/cs/zobrazeni/profootball-2014-01-10), nebo i na iKiosku.


Posted in Sponzoři a partneři | Napsat komentář

Školení Coerver® Coaching KURZ 2. Získejte 8 kreditů od FAČR!

Pro všechny trenéry, kteří mají zájem o studium treninkové metody Coerver® Coaching jsme připravili systém, který umožnuje začínajícím i zkušeným trenérům využívat přednosti tohoto tréninkového programu. Druhým krokem je čtyřdenní školení „Coerver® Asistent“. Toto školení navazuje na kurz Úvod do metody Coerver® Coaching nebo na kurz Youth Diploma. Podmínkou pro účast na školení je absolvování jednoho z výše uvedených kurzů. Účastníci, kteří vlastní licenci UEFA A a vyšší získají absolvováním celého školení nárok na 8 kreditních bodů.

Obsah školení:

Coerver® Pyramida rozvoje hráče, Coerver® Coaching Most dovedností

Coerver® Session Planner (Plánovač tréninkových jednotek)

Praktická cvičení Ball mastery (Ovladání míče)

Praktická cvičení Receiving & Passing (Zpracování a přihrávky)

Praktická cvičení 1 on 1 (1 na 1)

Rozsah školení:

8 hodiny – teorietické přednášky

16 hodin – praxe na hřišti

Každý účastník kurzu získá:

24 hodin teoretických přednášek a praktických ukázek na hřišti

slevu 30% na set 5 DVD Coerver® Coaching Session Planner

možnost zakoupit soupravu adidas® z kolekce Coerver® Coaching

certifikát o absolvování školení

výukové materiály

obědy

Termín a místo:

25. – 26. 1. a 21. – 22. 6. 2014, Praha

Cena:

7.940,- Kč

Program školení:

Den 1

09:30 – 09:45 Zahájení

09:45 – 10:30 Přednáška: Coerver© Pyramida rozvoje hráče a Most dovedností

10:45 – 12:45 Praxe na hřišti: Rozcvička; Rozvoj rychlosti; 1 na 1

12:45 – 13:15 Oběd

13:15 – 14:00 Přednáška: Coerver© Sesson Planner (Plánovač tréninkových jednotek)

14:15 – 16:15 Praxe na hřišti: Skupinová cvičení; Hra v malých skupinách; Domácí úkoly

16:30 – 17:00 Otázky a odpovědi, shrnutí

Den 2

09:30 – 09:45 Zahájení

09:45 – 10:30 Přednáška: Ball mastery

10:45 – 12:45 Praxe na hřišti: Ball mastery

12:45 – 13:15 Oběd

13:15 – 14:00 Přednáška: Ball mastery

14:15 – 16:15 Praxe na hřišti: Ball mastery

16:30 – 17:00 Otázky a odpovědi, shrnutí

Den 3

09:30 – 09:45 Zahájení

09:45 – 10:30 Přednáška: Receiving & Passing

10:45 – 12:45 Praxe na hřišti: Receiving & Passing

12:45 – 13:15 Oběd

13:15 – 14:00 Přednáška: Receiving & Passing

14:15 – 16:15 Praxe na hřišti: Receiving & Passing

16:30 – 17:00 Otázky a odpovědi, shrnutí

Den 4

09:30 – 09:45 Zahájení

09:45 – 10:30 Přednáška: 1 on 1

10:45 – 12:45 Praxe na hřišti: 1 on 1

12:45 – 13:15 Oběd

13:15 – 14:00 Přednáška: 1 on 1

14:15 – 16:15 Praxe na hřišti: 1 on 1

16:30 – 17:00 Otázky a odpovědi, shrnutí

Kdo vás bude školit?

Josef Němec, Jakub Kokštejn, Jiří Strnad, Jozef Brezovský

Pokyny pro účastníky školení:

Vezměte si s sebou sportovní oblečení a kopačky (lisovky nebo tarfy). Od všech trenérů školení očekáváme, že se zapojí do praktických ukázek na hřišti. Natáčení praktických ukázek na video kamery není povoleno (toto nařízení se nevztahuje na fotoaparáty, mobilní telefony a tablety). Kapacita školení je maximálně 24 osob.

Coerver® Coaching je vyhlášený tréninkový program, specializující se na výchovu a individuální rozvoj mladých fotbalistů. Praktikují ho trenéři mládeže předních evropských velkoklubů, jako je například Real Madrid, Manchester United či Bayern Mnichov. Nyní tato moderní tréninková metoda přichází do České republiky a na Slovensko s  novým konceptem vzdělávání trenérů mládeže. Tréninkový program Coerver® Coaching už od roku 1984 rozvíjejí společně Alf Galustian a legenda Chelsea Charlie Cook. Coerver® se při tréninku opírá o vlastní šestistupňovou pyramidu:

1) nejprve dokonalá technika a ovládnutí míče,

2) důraz na první dotyk s míčem a přesnou přihrávku,

3) schopnost poradit si v situaci jeden na jednoho, dva na dva, tři na tři atd.

4) rychlost na hřišti s míčem i bez něj,

5) zakončení a střelba,

6) týmová hra.

Co konkrétně se účastníci kurzů během přednášek i praxe dozvědí?

Jak funguje pyramida rozvoje hráčů a jak ji používat při tréninku.

Jak správně rozebírat a učit pohyby – změny směru, zastavení a rozběhnutí nebo klamání tělem.

Jak si počínat při výuce kontroly míče, jeho vedení, soubojů (1:1, 2:1, 3:3, a tak dále) či finálních přihrávek.

Jak cvičení rozdělit do jednoduchých a lehce naučitelných kroků.

Jak dovednosti rozvíjet ve hře.

Jak systematicky zvyšovat náročnost tréninku.

Absolventi kurzu získají certifikát Coerver® Coaching a dále mají možnost zakoupit si za zvýhodněnou cenu výukové DVD nebo sportovní oblečení adidas®.

Více informací o projektu a termíny školení naleznete na www.coerver.cz.Posted in Uncategorized | Napsat komentář

COERVER® COACHING PERFORMANCE ACADEMY

Performance Academy je komplexní program rozvoje technických dovedností pro hráče ve věku 12-16 let. Je zaměřen na aktivity ať už na hřišti, či mimo něj. Naším cílem je rozvíjet sebevědomé a kreativní hráče zároveň s výukou základních společenských předpokladů, jako je sportovní chování a respekt, včetně správného postoje k tréninku a hře.

Tréninkový program

Performance Academy nabízí hráčům jedinečný program, který byl navržen tak, aby maximalizoval rozvoj technického, fyzického, psychického a sociálního potenciálu každého hráče. Základem programu je šestistupňová Coerver® Pyramida rozvoje hráče zaměřená na procvičování Ball mastery (Ovladání míče), Receiving & Passing (Zpracování a přihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rychlost), Finishing (Zakončení) a Group play (Skupinové hry).

Tréninkové jednotky

Program akademie tvoří 20 tréninkových jednotek. Každý trénink trvá 2 hodiny. Tréninky se konající vždy v úterý od 15:00 do 17:00 hod. Detailní harmonogram tréninků obdrží účastníci před otevřením akademie.

Věková kategorie

Do akademie se mohou přihlásit hráči i hráčky ročník narození 2001 – 1997. Maximální počet účastníků přijatých do akademie je limitovaný.

Testování hráčů

V rámci akademie proběhne testování pomocí první inteligentní fotbalové kopačky na světě adidas adizero f50 se systémem miCoach. Kopačka adizero f50 má v podešvi dutinu, do níž je vložené revoluční čidlo miCoach Speed Cell.

Tréninkový set adidas®

Každý účastník akademie má možnost zakoupit tréninkový set adidas® z kolekce Coerver® Coaching za zvýhodněnou cenu 2.990,- Kč

Každý účastník získá:

- 40 hodin tréninku za využití světově známé metody Coerver® Coaching

- vedení proškolenými a licencovanými trenéry Coerver® Coaching

- testování v kopačkách adidas® se systémem miCoach

- individuální hodnocení hráče pro rodiče

- možnost zakoupit tréninkový set adidas®

- certifikát Coerver® Coaching

Termín a místo:

říjen 2013 – červen 2014, Zbuzany

Cena: 11.940,- Kč

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky na čísle 602 311 164 nebo e-mailem na info@coerver.cz


Posted in Akademie | Tagged , , , , , , , , | Napsat komentář

COERVER© COACHING JUNIOR ACADEMY

Junior Academy je zaměřena na individuální rozvoj fobalových dovedností jednotlivců a je určena hráčům ve věku 5 – 11 let. Cílem akademie je osvojit si šestistupňovou Coerver® Pyramidu, která zahrnuje procvičování ovládání míče, zpracování a přihrávání, situací 1 na 1, rozvoje rychlosti, zakončení a hry.

Tréninkový program

Junior Academy nabízí hráčům jedinečný tréninkový program vypracovaný Alfem Galustianem a Charlie Cookem, spoluzakladateli Coerver® Coaching. Základem programu je šestistupňová Coerver® Pyramida rozvoje hráče zaměřená na procvičování Ball mastery (Ovladání míče), Receiving & Passing (Zpracování a přihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rychlost), Finishing (Zakončení) a Group play (Skupinové hry).

Tréninkové jednotky

Program akademie tvoří 20 tréninkových jednotek. Každý trénink trvá 2 hodiny. Tréninky se konající vždy v úterý od 15:00 do 17:00 hod. Detailní harmonogram tréninků obdrží účastníci před otevřením akademie.

Věková kategorie

Do akademie se mohou přihlásit hráči i hráčky ročník narození 2008 – 2002. Maximální počet účastníků přijatých do akademie je limitovaný.

Testování hráčů

V rámci akademie proběhne testování pomocí první inteligentní fotbalové kopačky na světě adidas adizero f50 se systémem miCoach. Kopačka adizero f50 má v podešvi dutinu, do níž je vložené revoluční čidlo miCoach Speed Cell.

Tréninkový set adidas®

Každý účastník akademie má možnost zakoupit tréninkový set adidas® z kolekce Coerver® Coaching za zvýhodněnou cenu 2.990,- Kč.

Každý účastník získá:

- 40 hodin tréninku za využití světově známé metody Coerver® Coaching

- vedení proškolenými a licencovanými trenéry Coerver® Coaching

- testování v kopačkách adidas® se systémem miCoach

- individuální hodnocení hráče pro rodiče

- možnost zakoupit tréninkový set adidas®

- certifikát Coerver® Coaching

Termín a místo:

září 2013 – červen 2014, Zbuzany

Cena: 11.940,- Kč

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky na čísle 602 311 164 nebo e-mailem na info@coerver.cz


Posted in Akademie | Tagged , , , , , , , , | Napsat komentářYouTube
Crosshairs